Corona updates

Nieuws

Corona updates

csm_corona_virus_update_bij_17e4bb546d.jpg

Hier plaatsen wij de updates zodra de concrete uitwerking van maatregelen voor zwembaden gepubliceerd wordt

Update 26 januari 2022

In de persconferentie van vanavond zijn weer verdere versoepelingen bekend gemaakt!

Algemeen

Zo is publiek weer welkom in de accommodatie en zijn wedstrijden weer toegestaan. De horeca is weer geopend tot 22.00 uur.

Een geldig CTB voor alle bezoekers van 18 jaar en ouder is nog steeds noodzakelijk om toegang te verkrijgen tot de accommodatie. Ook bij de zwemlessen.

Het dragen van een mondkapje is tijdens het verplaatsen in de accommodatie verplicht voor bezoekers van 13 jaar en ouder.

In de ruimtes buiten de bassins vragen we iedereen rekening te houden met elkaar, behoud als volwassene zoveel als mogelijk 1,5m afstand van andere volwassen bezoekers.

Reserveren voor onze activiteiten is vooralsnog niet nodig.

! Het fors oplopende aantal positieve besmettingen kan ook gevolgen hebben voor onze programmering. Indien activiteiten als gevolg hiervan komen te vervallen zullen wij dit zo snel als mogelijk communiceren via onze Facebookpagina !

Zwemlessen

Met ingang van maandag 31 januari a.s. worden de zwemlessen weer geprogrammeerd op basis van 40 minuten. De lestijden wijzigen hierdoor weer. Alle lesouders ontvangen hierover in de komende week een mail. We proberen zoveel als mogelijk bij de oude (40 min) lestijd te blijven. Dit kunnen we uiteraard niet garanderen omdat enkele kinderen inmiddels een ander niveau hebben behaald.

Indien de dag of tijd niet past, wilt u dan contact (0164-230799) met ons opnemen zodat we samen naar een passend moment kunnen zoeken?

Maandag zullen we ook weer automatisch incasseren voor de maand februari. Heeft u nog geldige lessen op uw bandje staan dan vragen wij u te mailen naar info@deschelpendemelanen.nl. Er zal z.s.m. daarna contact met u worden opgenomen voor een eventuele restitutie.

Heeft u zaterdag 29 januari a.s. aan het einde van de dag nog geen mail ontvangen? Dan vragen wij u te mailen naar zwemles@deschelpendemelanen.nl.

Aquasporten, baby- en peuterzwemmen

Maandag zullen we weer automatisch incasseren voor de maand februari. Alle tijden en tarieven staan op onze website.

Recreatief zwemmen/gezinszwemmen

Recreatief zwemmen is mogelijk, evenals het discozwemmen op vrijdagavond en het gezinszwemmen op zondagochtend. Volwassenen dienen buiten het water waar mogelijk 1,5m afstand te bewaren van elkaar. Alle tijden en tarieven staan op onze website.

Kid’s Party’s

Ook de kinderfeestjes kunnen weer worden gereserveerd nu de horeca weer geopend is. Boek een spetterend feestje snel via info@deschelpendemelanen.nl!

Vragen?

Voor vragen zijn wij het best bereikbaar via info@deschelpendemelanen.nl.

Wij vragen om de medewerking van alle bezoekers bij het opvolgen van de aanwijzingen van onze medewerkers.

Indien het nog te publiceren aangepaste protocol Verantwoord Zwemmen verdere aanpassingen vereist zullen wij dit z.s.m. communiceren.

Tot snel in de Schelp!


Update 16 januari 2022

Algemeen

 • De horeca is gesloten;
 • Er kan helaas niet worden gewacht binnen de accommodatie;
 • Het tonen van een geldig CTB bij (iedere) binnenkomst blijft noodzakelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder bij alle activiteiten;
 • Het dragen van een mondkapje binnen de accommodatie (tot aan de kleedruimte) is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Programmering per dinsdag 18 januari:

Zwemlessen

De zwemlessen blijven 30 minuten duren om de continuïteit te waarborgen. We wachten de ontwikkelingen de komende periode af en zullen normaal gesproken per 1 februari a.s. weer tot automatische incasso over gaan (tarief uiteraard op basis van 30 minuten les). Tot die tijd verkopen we alleen losse lessen.

Er dient helaas nog steeds buiten te worden gewacht. Omkleden van uw kind is nog wel mogelijk op vertoon van een geldig CTB bij (iedere) binnenkomst door iedereen van 18 jaar en ouder. Er kan weer worden aan- en uitgekleed in de grote én kleine kleedhokken. Wij vragen iedereen hierbij rekening te houden met elkaar en afstand te bewaren.

De oefenles komt tijdelijk te vervallen. De zwemlessen van morgen (maandag) gaan gewoon door!

Aquasporten, baby-peuterzwemmen, banen zwemmen en overige activiteiten

Alle activiteiten worden weer geprogrammeerd, ook die in de avonduren. Reserveren is niet nodig.

We wachten de ontwikkelingen de komende periode af en zullen normaal gesproken per 1 februari a.s. weer tot automatische incasso over gaan bij de abonnementen voor aquasporten en baby- en peuterzwemmen. Tot die tijd verkopen we alleen losse lessen. Op vertoon van het abonnementsbandje geldt het gereduceerde tarief van € 6,80 in de maand januari.

Afwaarderen van badenkaarten (banen zwemmen) is uiteraard mogelijk, deze worden verlengd met de duur van de lockdown.

Een geheel nieuwe aquasport, AquaLogix, wordt per direct op dinsdag- en donderdagavond in de programmering opgenomen. De extra les Aquajogging op maandagavond blijft geprogrammeerd staan.

Alle tijden en tarieven staan op onze website.

Recreatief zwemmen/gezinszwemmen

Recreatief zwemmen is weer mogelijk, evenals het gezinszwemmen op zondagochtend. Volwassenen dienen buiten het water 1,5m afstand te bewaren van elkaar. Reserveren is niet nodig.

Alle tijden en tarieven staan op onze website.

Vragen?

Voor vragen zijn wij het best bereikbaar via info@deschelpendemelanen.nl

Wij vragen om de medewerking van alle bezoekers bij het opvolgen van de aanwijzingen van onze medewerkers.

Update 14 januari 2022

Goed nieuws!

Het voortgezet onderwijs is afgelopen week alweer gestart en verdere versoepelingen zijn vanavond aangekondigd, zwembaden lijken weer te mogen openen voor de hele dag en avond voor 'sport'. Het lijkt er op dat alle activiteiten in de komende ronde weer zijn toegestaan.

We bestuderen komend weekend het brancheprotocol en zullen op basis daarvan de programmering (en voorwaarden) vaststellen.

Wij werken toe naar een nieuwe programmering per dinsdag 18 januari a.s.

In de loop van maandag zullen we het openstellingsrooster op de website publiceren.

De zwemlessen (30 minutenlessen) gaan morgen en maandag uiteraard gewoon door💦

Update 13 januari 2022

Persconferentie 14 januari 2022

Het lijkt er op dat ook voor de binnensport versoepelingen in aantocht zijn. We wachten de persconferentie in spanning af en communiceren de uitkomst zo spoedig als mogelijk daarna.

Uit ervaring weten we dat het zomaar enkele dagen kan duren voordat de concrete uitwerking en voorwaarden in het brancheprotocol zijn opgenomen.


Uitspraak Hilversumse zwemschool heeft geen gevolgen voor landelijk protocol zwembaden

Aangezien de uitspraak een individuele casus betrof, heeft deze geen gevolgen voor het nu geldende landelijke beleid rondom zwembaden.

De voorzieningenrechter kwam tot de conclusie dat hier geen CTB-plicht geldt op basis van een combinatie van twee argumenten:

 1. Zwemles (A,B, en C-diploma) is gericht op het verkrijgen van zwemvaardigheid
  en betreft daarom geen sport;
 2. Het betreffende zwembad wordt (bijna) uitsluitend gebruikt voor de zwemdiploma's A, B en C en is hier ook specifiek op ingericht;
 • Zwembaden zijn over het algemeen locaties voor de beoefening van sport, waar óók zwemles wordt aangeboden;
 • Voor de publieke binnenruimte van een locatie voor de beoefening van sport (waaronder ook de kleedkamers) geldt een CTB-plicht voor publiek vanaf 18 jaar;
 • Daarom blijft de huidige (landelijke) regel, waarbij de CTB-plicht geldt voor zwembaden overeind.

Derhalve blijft het volgende van kracht:

 • Zwemlessen voor A, B of C-diploma tot 17.00 uur zijn toegestaan;
 • Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig;
 • Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien;
 • Er zijn geen ouders en begeleiders in de accommodatie aanwezig (anders dan tijdens het omkleden);
 • Ook bij het zwemmen gelden de basisregels.

UPDATE ZWEMLESSEN 20 DECEMBER 2021

Inmiddels is helder wat de voorwaarden zijn om de zwemlessen te kunnen blijven geven.

De werkwijze tijdens de zwemlessen is vanaf vandaag als volgt:

 • Bij binnenkomst in de Schelp dient de begeleider (minimaal 16 jaar) van het leskind een geldige QR code te tonen;
 • In de grote kleedhokken kan worden omgekleed, de begeleider help het leskind hierbij;
 • Alle kleding van het leskind wordt in een grote tas door de begeleider meegenomen;
 • De begeleider verlaat de accommodatie via de uitgang in de horeca;
 • Er dient buiten de accommodatie te worden gewacht, de horeca is gesloten;
 • Na de zwemles worden de leskinderen door de lesgevers naar het recreatiebad gebracht;
 • De begeleider heeft via zonneweide toegang tot deze ruimte (let op! Hier dient opnieuw de QR code te worden getoond!) en helpt het leskind daar ook bij het omkeden.

Wij vragen iedereen:

 • om met maximaal 1 begeleider te komen (minimale leeftijd is 16 jaar en een QR code is vanaf 18 jaar verplicht);
 • Een mondkapje te dragen in de accommodatie (vanaf 13 jaar);
 • een grote tas mee te nemen voor de kleding;
 • om het contact met de lesgevers via info@deschelpendemelanen.nl te laten verlopen i.v.m. de zeer korte wisseltijden;
 • om het toegangsbandje maar 1x te scannen per bezoek.

UPDATE 18 DECEMBER 2021

In de persconferentie van vanavond is door het kabinet bekend gemaakt dat binnensportaccommodaties (waaronder zwembaden) gesloten zijn tussen zondag 19 december 05.00 uur (morgen) en vrijdag 14 januari.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de zwemlessen die opleiden voor het A, B en C diploma.

Helaas wordt er geen bredere uitzondering gemaakt voor sportactiviteiten.

Met ingang van morgenochtend (zondag) zal de Schelp dus gesloten zijn voor alle activiteiten uitgezonderd zwemles voor het A, B en C diploma.

Het lijkt er op dat de ouders (indien in bezit van een geldige QR code) de kinderen zelf mogen blijven omkleden.

Het is echter nog niet helder of zij daarna in de (gesloten) horeca mogen plaatsnemen (of buiten de accommodatie moeten wachten).

Wij hopen hier spoedig uitsluitsel over te verkrijgen.

We zijn in elk geval blij dat de zwemlessen als een essentiële activiteit worden gezien.

Team de Schelp


Update 15 december 2021

De persconferentie van 14 december jl. zal niet leiden tot een wijziging van de huidige werkwijze. De maatregelen die momenteel van kracht zijn zullen worden verlengd tot (minimaal) 14 januari 2022.

Uiteraard houden we de berichtgeving in de gaten en communiceren wij via website en Facebook eventuele verdere maatregelen.


Update 29 november 2021

De extra maatregelen zorgen voor een behoorlijke operationele uitdaging in de zwembaden. Met de verplichte sluiting om 17.00 uur wordt het verzorgen van de zwemlessen bijvoorbeeld flink moeilijk gemaakt.

Toch lukt het ook nu weer de laatste stukjes van de puzzel te leggen en hopen we er in te slagen alle kinderen zwemles te blijven geven. Dit heeft weer gevolgen voor enkele andere activiteiten.

Het vraagt – opnieuw – om een hoop flexibiliteit van onze medewerkers maar vooral ook van onze bezoekers en lesouders.

Hoe gaan we de komende periode te werk:

ZWEMLESSEN

 • Vanaf morgen, dinsdag 30 november a.s., gaan op álle dagen (dus ook zaterdag) de zwemlessen van 40 minuten naar 30 minuten;
 • De abonnementen worden automatisch per 1 december a.s. door ons bevroren – er wordt dus NIET geïncasseerd over de maand december;
 • We bieden tijdelijk losse (30 min)lessen aan (€ 6,50) maar ook de mogelijkheid tot de aanschaf van een 3-lessenkaart (€ 19,50) zodat u minder vaak langs de receptie hoeft;
 • Voor maandag 29 november geldt dat alléén de zwemlessen (40 minuten) die starten om 15.15 uur én om 16.00 uur door gaan. De overige lessen komen eenmalig te vervallen;
 • De lessen die door de sluiting vanaf 17.00 uur op 29 en 30 november gemist worden, zullen bij de eerstvolgende les worden verrekend middels een gratis losse les;
 • Het lesschema dat we vanaf dinsdag a.s. hanteren is HIER te vinden;
 • Indien een lestijd na de wijziging nog steeds na 17.00 uur valt wordt z.s.m. contact met u opgenomen voor een tijdelijke, alternatieve lesdag en -tijd;
 • Ouders kunnen hun kind nog steeds zelf omkleden in zowel de grote als ook de kleine kleedhokken;
 • Wij vragen maximaal 1 begeleider (minimaal 16 jaar) mee te nemen naar de zwemles;
 • Vanwege de inrichting van de tijdelijke, aangepaste lesgroepen zal het leerlingvolgsysteem de komende periode niet actueel zijn;
 • De oefenles op zaterdag komt tijdelijk te vervallen;
 • QR code, mondkapje en 1,5m afstand zijn noodzakelijk bij een bezoek aan een zwembad;
 • De horeca is geopend maar een zitplaats is verplicht. Indien de horecaruimte vol is, zijn op de eerste etage nog zitplaatsen beschikbaar.

OVERIGE ACTIVITEITEN

 • Alle activiteiten na 17.00 komen te vervallen;
 • De abonnementen worden automatisch door ons bevroren – er wordt dus NIET geïncasseerd over de maand december;
 • Alle tegoeden op de badenkaart worden desgewenst verlengd met de duur van de sluitingsmaatregel;
 • Voor de aquasporten en ook de baby- en peuterlessen is het mogelijk uw abonnement de komende week aan onze receptie te laten activeren middels betaling per PIN of contant. Let op: de abonnementen lopen altijd van de 1e tot de laatste dag van de maand en dienen maandelijks vóór de eerste dag van de nieuwe maand opnieuw voldaan te worden aan de receptie;
 • Alle activiteiten zijn ook toegankelijk op basis van een losse les;
 • Er wordt geprobeerd tijdstippen overdag te creëren waarop we extra aquasporten kunnen programmeren;
 • Het recreatief zwemmen op vrijdag en zaterdag komt tijdelijk te vervallen;
 • Het recreatief zwemmen op woensdag en zondag heeft tijdelijk 16.30 uur als eindtijd;
 • Reserveren voor onze activiteiten is (vooralsnog) niet noodzakelijk.

Via onze website en Facebookpagina informeren wij onze bezoekers regelmatig middels updates.

Indien u vragen heeft kunt u mailen naar info@deschelpendemelanen.nl

Team de Schelp en de Melanen BV


Update 27 november 2021

Gisteravond 26 november 2021, is er wederom een persconferentie geweest van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Hierin zijn nieuwe maatregelen afgekondigd met vergaande consequenties, ook voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. De maatregelen gaan in op zondag 28 november 2021 om 05.00 uur.

Voor de Schelp omvat het aangescherpte maatregel pakket het volgende:

 • De Schelp is gesloten voor bezoekers tussen 17.00 en 05.00 uur, óók voor zwemles;
 • Het tonen van een geldig CTB (de QR code) blijft noodzakelijk om de accommodatie te betreden;
 • Bij verplaatsingen binnen de accommodatie is het dragen van een mondkapje weer verplicht vanaf 13 jaar (bij binnenkomst tot aan de kleedkamer, mondkapje mag af zodra een vaste zitplaats in de horeca gevonden is);
 • Ook het houden van 1,5m afstand binnen de accommodatie is weer vereist. Tijdens activiteiten in het water waar geen afstand gehouden kan worden, hoeft dit niet;
 • De routing is (vooralsnog) ongewijzigd t.o.v. de huidige situatie;
 • Kleedkamers, douches en toiletten zijn gewoon geopend;
 • De horeca is geopend, het plaats nemen op een vaste zitplaats is verplicht. Indien de horecaruimte vol is zijn boven op de eerste verdieping nog zitplaatsen beschikbaar;
 • Toeschouwers in de zwemzaal en/of op de tribune zijn niet toegestaan.

De gedetailleerde uitwerking vanuit de landelijke zwembadbranche wordt – in afstemming met het ministerie van VWS - momenteel opgesteld. Indien hier verdere wijzigingen/uitzonderingen uit voortkomen zullen wij deze uiteraard opvolgen en communiceren.

Voor maandag 29 november a.s. geldt dat de zwemlessen die nog bezig zijn of starten na 17.00 uur komen te vervallen.

Zwemles

Er wordt bekeken of we tijdelijk kunnen overgaan naar 30 minutenlessen en/of uitbreiding op zaterdagmiddag. We zullen er in elk geval alles aan doen om zoveel mogelijk zwemleskinderen de lessen te laten volgen.

Vooralsnog laten we de ouders nog steeds zelf de kinderen omkleden bij de zwemlessen. We stellen daarbij alle kleedruimtes beschikbaar, dus zowel de grote kleedhokken als ook de kleine kleedhokjes.

Voor de zwemlessen stappen we wellicht tijdelijk over naar losse baden en/of 3- of 5-lessenkaarten op basis van het 30 min tarief. Hierover maandag meer nieuws!

Overige activiteiten

In het nieuwe landelijke brancheprotocol 8.3 verwachten we meer duidelijkheid te verkrijgen over de impact op de maatregelen per activiteit. Indien noodzakelijk passen we zaken daar uiteraard weer op af.

Het aantal bezoekers per activiteit bedraagt nu 1 per 5m2. Hierdoor is er (nog) geen noodzaak om de reserveringsmodule weer te activeren.

De zwemlessen en overige activiteiten zijn – ook voor onze abonnementhouders – per 1 december a.s. toegankelijk op basis van losse lessen. Hiermee bevriezen wij de abonnementen zelf en betaald u niet als u niet in de gelegenheid bent om overdag te sporten (of uw kind na 17.00 uur zwemles volgt).


Update 26 november 2021

Opnieuw wachten we af welke maatregelen vanavond verder zullen worden aangekondigd in de vervroegde persconferentie.

De ervaring heeft ons geleerd dat het niet direct duidelijk zal zijn wat de exacte impact op de verschillende activiteiten zal zijn voor onze organisatie.

We wachten ook dit keer de (meer) gedetailleerde uitwerking vanuit de landelijke brancheorganisatie af nadat zij afstemming hebben gehad met het ministerie van VWS.

Zodra de impact, al dan niet op onderdelen, helder is zullen we dit direct met de betrokkenen communiceren via onze website en Facebookpagina.


Update 19 november 2021

In de Schelp vinden wij de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en medewerkers belangrijk.

Zwemmen en sport in het algemeen maakt onderdeel uit van een gezonde levensstijl. In een veilige omgeving, daarom volgen wij de wettelijke richtlijnen van de overheid om het aantal coronabesmettingen te beperken.

Wanneer de huidige wettelijke richtlijnen veranderen, dan zullen wij die volgen en hierover via onze website en Facebookpagina informeren.

Wij volgen het officiële protocol Verantwoord Zwemmen (versie 8.1) dat is opgesteld door de Wizz (Vereniging van Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen) namens de gezamenlijke partijen in de zwembadbranche en in overleg met het ministerie van VWS.

Andere initiatieven of onofficiële protocollen, zoals die van de NSWZ, volgen wij NIET.

Q&A

Waarom moet ik een coronatoegangsbewijs laten zien?


De overheid verplicht het tonen van een coronatoegangsbewijs voor binnensportlocaties, inclusief sportkantines, kleedkamers en andere faciliteiten, voor iedereen vanaf 18 jaar.

Waarom moet ik bij jullie wel een coronatoegangsbewijs laten zien en bij een andere sportaccommodatie niet?


Wij volgen de wettelijke richtlijnen van de overheid. Over een andere sportaccommodatie kunnen wij geen uitspraken doen.

Zijn jullie wel of niet een publieke ruimte?

Voor het coronatoegangsbewijs in binnensportlocaties is het niet van belang of het om een publieke (of openbaar toegankelijke) ruimte gaat. De overheid stelt een coronatoegangsbewijs verplicht voor binnensportaccommodaties, inclusief sportkantines, kleedkamers en andere faciliteiten, voor iedereen vanaf 18 jaar.

Waar moet ik mijn kind omkleden als ik geen coronatoegangsbewijs heb?


Ouders die geen coronatoegangsbewijs hebben, kunnen familie of een bekende (met coronatoegangsbewijs) vragen om hun kind te begeleiden. Is dat niet mogelijk, dan kunnen we voor jouw kind de zwemlessen opschorten en reserveren wij een plaats bovenaan de wachtlijst.

Update 13 november 2021

Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 niet goed. Daarom zijn nieuwe maatregelen aangekondigd die vrijwel direct (vanaf vandaag, zaterdag 13 november om 18:00 uur) ingaan. Een aantal maatregelen heeft ook betrekking op (alle!) zwembaden.

De aangekondigde maatregelen komen bovenop de onlangs ingevoerde maatregelen, zoals de toegang middels een Corona toegangsbewijs (CTB).

Hoewel de gedetailleerde uitwerking voor de zwembaden nog niet geheel duidelijk is zijn de volgende maatregelen op hoofdlijnen al wel bekend:

Gedeeltelijke lockdown horeca
De horeca moet vanaf vandaag dagelijks vanaf 20:00 uur tot 6:00 uur dicht. De maatregel geldt in elk geval voor een periode van 3 weken. Tijdens de openingsuren van de horeca is een vaste zitplaats verplicht. Op de eerste etage, boven de receptie, zijn zitplaatsen beschikbaar.

Geen publiek bij sportwedstrijden en trainingen
Bij sportwedstrijden en trainingen is geen publiek meer welkom.

Dit geldt voor alle wedstrijden en trainingen, dus ook voor wedstrijden en competities in de amateursport, zowel binnen als buiten.

De tribune in de Schelp is hierdoor afgesloten voor bezoekers.

Helaas is het voor ouders van diplomazwemmers ook niet toegestaan als toeschouwer aanwezig te zijn.

Er kan, vooralsnog, door bezoekers en toeschouwers wél worden gewacht in de horecaruimte.

Zodra de gedetailleerde uitwerking aanleiding geeft tot wijzigingen en/of aanvullingen van de werkwijze dan zullen wij dit communiceren op onze website en Facebook pagina.


12 november 2021

We volgen de persconferentie vanavond uiteraard goed. Zodra de impact van eventuele verdere maatregelen op onze accommodatie concreet is zullen we dit communiceren naar onze bezoekers. De ervaring leert dat dit niet direct vandaag zal zijn.


5 november 2021

Wij begrijpen dat de nieuwe maatregelen een grote impact hebben op de Nederlandse samenleving en veel vragen en onzekerheden met zich meebrengen.

Het zal duidelijk zijn dat zowel het management als de medewerkers van de Schelp grote moeite hebben met de situatie dat in enkele gevallen zwemleskinderen gedupeerd worden door de nieuwe maatregel. Dit gaat geheel in tegen onze visie. Juist deze heel belangrijke activiteit is in de afgelopen maanden door de overheid meermalen (terecht) als uitzondering beschouwd. Zelfs in periodes dat de zwembaden gesloten waren voor bezoekers gingen de zwemlessen door. Wij hopen dan ook nog steeds dat in de komende dagen alsnog wordt besloten een uitzondering te maken voor deze activiteit!

Tegelijkertijd zijn de feiten op dit moment anders. En is het geen ‘keuze’ die de Schelp kan maken om wel of niet “mee te doen”. Wij zijn verplicht ons aan alle maatregelen te houden. Doen wij dit niet, dan riskeren wij hoge geldboetes of in het ergste geval de sluiting van onze accommodatie. Met als gevolg dat veel meer bezoekers niet meer terecht kunnen.

De maatregelen gelden voor álle zwembaden en zwemscholen. Helaas is gebleken dat op rijksoverheid.nl nog onjuiste informatie gepubliceerd staat. Deze wordt nog aangepast maar komt het begrip voor de zwembaden die al de communicatie gestart zijn uiteraard ook niet ten goede.

Wij vinden het belangrijk dat al onze bezoekers op een prettige en veilige wijze gebruik kunnen blijven maken van onze faciliteiten en zullen er alles aan doen om de invoering en handhaving van de nieuwe maatregelen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast blijven wij zoeken naar oplossingen om deze situatie zo werkbaar mogelijk te maken voor zowel onze bezoekers als onze medewerkers. Met name zullen we proberen een werkwijze te creëren waardoor wél alle kinderen zwemles kunnen blijven volgen. In de tussentijd vragen wij ouders zonder coronatoegangsbewijs hun kind te laten begeleiden door iemand die dit wel heeft en minimaal 16 jaar oud is.

Het begrip, geduld en de medewerking van onze bezoekers is in dit proces van groot belang. Houd hier alsjeblieft rekening mee tijdens het bezoek.

De reacties op social media waren de afgelopen dagen niet mals. De ongenuanceerde verwensingen naar de Schelp en haar medewerkers zijn onterecht. Om deze reden is de mogelijkheid tot reageren onder deze berichten tijdelijk uitgeschakeld.

Wij bieden bezoekers aan een abonnement te bevriezen voor de duur van de maatregel m.b.t. het coronatoegangsbewijs. Voor de zwemlessen geldt in dat geval dat we geen garantie kunnen geven op behoud van de huidige lesdag en -tijd als de zwemles weer hervat wordt.

Verzoeken tot het bevriezen van abonnementen kunnen worden gemaild naar info@deschelpendemelanen.nl

Wij vragen u nogmaals om begrip, geduld en medewerking voor de maatregelen tijdens het bezoek. Voor actuele informatie en eventuele wijzigingen verwijzen wij u naar onze website en Facebook pagina.

Het team van Zwembad de Schelp en de Melanen BV


Update 4 november 2021

Update corona maatregelen zwembaden per zaterdag 6 november

Gisteren vond er een debat in de Tweede Kamer plaats over de voorgenomen maatregelen. Helaas geldt - ondanks tegenstrijdige berichtgeving - ook de verplichting van een coronatoegangsbewijs en een geldig ID-bewijs voor ouders/begeleiders van kinderen die naar zwemles gaan.

De maatregelen zoals deze op dit moment zullen zijn vanaf zaterdag a.s.:

 1. Met ingang van zaterdag 6 november vragen wij iedere bezoeker vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs te tonen bij de receptie. Er geldt géén uitzondering voor de ouders bij de zwemlessen.
 2. Het dragen van een mondkapje is binnen de accommodatie niet verplicht.
 3. Douches en kleedruimtes zijn gewoon geopend.
 4. De horeca is gewoon geopend. Een coronatoegangsbewijs is bij het zittend nuttigen van eten en drinken in onze droge horeca verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar.
 5. Er is een dringend advies om buiten het water 1,5 meter afstand te houden.
 6. Huurders dragen zelf zorg voor de controle op een geldig coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs bij hun bezoekers van 18 jaar en ouder. Wedstrijden zijn toegestaan, evenals publiek (mits coronatoegangsbewijs).

De medewerkers van de Schelp zetten zich continu in om alle maatregelen zo goed als mogelijk te hanteren. Dit lukt alleen met medewerking van onze bezoekers. Wij vragen uw begrip en medewerking.

⚠️De ervaring leert dat uitzonderingen na enkele dagen alsnog vastgesteld kunnen worden. Uiteraard houden wij de actualiteit m.b.t. de maatregelen goed in de gaten. Bij wijzigingen informeren wij iedereen zo spoedig als mogelijk⚠️

Verder nieuws m.b.t. de abonnementen e.d. zullen wij zo spoedig als mogelijk delen via Facebook en website.


Update 20 september 2021

Goed nieuws!

Met ingang van zaterdag 25 september a.s. zullen alle activiteiten in de Schelp weer zonder reservering toegankelijk zijn. Er hoeft dan ook geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden.

Het kan in de eerste periode voor komen dat piekmomenten zorgen voor (te) volle groepen. Als dit structureel het geval is zal per activiteit worden bekeken of het reserveren weer gedeeltelijk ingevoerd zal worden.

De Schelp is zonder QR code toegankelijk voor alle bezoekers die deelnemen aan een zwemactiviteit. Indien in de droge horeca een bestelling wordt gedaan moeten onze medewerkers echter vragen naar de QR code (of papieren afschrift).

Na 25 september kunnen ook de laatste activiteiten weer worden toegevoegd aan het programma; de Aqua Vitaal Soos ochtenden op maandag en woensdag zijn weer als vanouds. Ook de zwemles voor volwassenen en de borstcrawltrainingen worden weer hervat.

De Aqua Kid’s Party (onze spetterende kinderfeestjes) kunnen weer geboekt worden.

Een 2e uur Aqua Drums Vibes is inmiddels al gestart en ook de Aqua Bootcamp wordt met een 2e uur uitgebreid.

Later dit najaar start een geheel nieuwe aquasportactiviteit: AquaLogiX Bells (verdere info volgt!).

Het team van de Schelp kijkt er naar uit iedereen weer op de oude, vertrouwde manier te kunnen ontvangen!

Dank alvast voor de medewerking!

Team de Schelp en de Melanen BV

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en uw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.