Corona updates - Extra maatregelen

Nieuws

Corona updates - Extra maatregelen

csm_corona_virus_update_bij_17e4bb546d.jpg

Hier plaatsen wij de updates zodra de concrete uitwerking van maatregelen voor zwembaden gepubliceerd wordt

Update 29 november 2021

De extra maatregelen zorgen voor een behoorlijke operationele uitdaging in de zwembaden. Met de verplichte sluiting om 17.00 uur wordt het verzorgen van de zwemlessen bijvoorbeeld flink moeilijk gemaakt.

Toch lukt het ook nu weer de laatste stukjes van de puzzel te leggen en hopen we er in te slagen alle kinderen zwemles te blijven geven. Dit heeft weer gevolgen voor enkele andere activiteiten.

Het vraagt – opnieuw – om een hoop flexibiliteit van onze medewerkers maar vooral ook van onze bezoekers en lesouders.

Hoe gaan we de komende periode te werk:

ZWEMLESSEN

 • Vanaf morgen, dinsdag 30 november a.s., gaan op álle dagen (dus ook zaterdag) de zwemlessen van 40 minuten naar 30 minuten;
 • De abonnementen worden automatisch per 1 december a.s. door ons bevroren – er wordt dus NIET geïncasseerd over de maand december;
 • We bieden tijdelijk losse (30 min)lessen aan (€ 6,50) maar ook de mogelijkheid tot de aanschaf van een 3-lessenkaart (€ 19,50) zodat u minder vaak langs de receptie hoeft;
 • Voor maandag 29 november geldt dat alléén de zwemlessen (40 minuten) die starten om 15.15 uur én om 16.00 uur door gaan. De overige lessen komen eenmalig te vervallen;
 • De lessen die door de sluiting vanaf 17.00 uur op 29 en 30 november gemist worden, zullen bij de eerstvolgende les worden verrekend middels een gratis losse les;
 • Het lesschema dat we vanaf dinsdag a.s. hanteren is HIER te vinden;
 • Indien een lestijd na de wijziging nog steeds na 17.00 uur valt wordt z.s.m. contact met u opgenomen voor een tijdelijke, alternatieve lesdag en -tijd;
 • Ouders kunnen hun kind nog steeds zelf omkleden in zowel de grote als ook de kleine kleedhokken;
 • Wij vragen maximaal 1 begeleider (minimaal 16 jaar) mee te nemen naar de zwemles;
 • Vanwege de inrichting van de tijdelijke, aangepaste lesgroepen zal het leerlingvolgsysteem de komende periode niet actueel zijn;
 • De oefenles op zaterdag komt tijdelijk te vervallen;
 • QR code, mondkapje en 1,5m afstand zijn noodzakelijk bij een bezoek aan een zwembad;
 • De horeca is geopend maar een zitplaats is verplicht. Indien de horecaruimte vol is, zijn op de eerste etage nog zitplaatsen beschikbaar.

OVERIGE ACTIVITEITEN

 • Alle activiteiten na 17.00 komen te vervallen;
 • De abonnementen worden automatisch door ons bevroren – er wordt dus NIET geïncasseerd over de maand december;
 • Alle tegoeden op de badenkaart worden desgewenst verlengd met de duur van de sluitingsmaatregel;
 • Voor de aquasporten en ook de baby- en peuterlessen is het mogelijk uw abonnement de komende week aan onze receptie te laten activeren middels betaling per PIN of contant. Let op: de abonnementen lopen altijd van de 1e tot de laatste dag van de maand en dienen maandelijks vóór de eerste dag van de nieuwe maand opnieuw voldaan te worden aan de receptie;
 • Alle activiteiten zijn ook toegankelijk op basis van een losse les;
 • Er wordt geprobeerd tijdstippen overdag te creëren waarop we extra aquasporten kunnen programmeren;
 • Het recreatief zwemmen op vrijdag en zaterdag komt tijdelijk te vervallen;
 • Het recreatief zwemmen op woensdag en zondag heeft tijdelijk 16.30 uur als eindtijd;
 • Reserveren voor onze activiteiten is (vooralsnog) niet noodzakelijk.

Via onze website en Facebookpagina informeren wij onze bezoekers regelmatig middels updates.

Indien u vragen heeft kunt u mailen naar info@deschelpendemelanen.nl

Team de Schelp en de Melanen BV

Update 27 november 2021

Gisteravond 26 november 2021, is er wederom een persconferentie geweest van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Hierin zijn nieuwe maatregelen afgekondigd met vergaande consequenties, ook voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. De maatregelen gaan in op zondag 28 november 2021 om 05.00 uur.

Voor de Schelp omvat het aangescherpte maatregel pakket het volgende:

 • De Schelp is gesloten voor bezoekers tussen 17.00 en 05.00 uur, óók voor zwemles;
 • Het tonen van een geldig CTB (de QR code) blijft noodzakelijk om de accommodatie te betreden;
 • Bij verplaatsingen binnen de accommodatie is het dragen van een mondkapje weer verplicht vanaf 13 jaar (bij binnenkomst tot aan de kleedkamer, mondkapje mag af zodra een vaste zitplaats in de horeca gevonden is);
 • Ook het houden van 1,5m afstand binnen de accommodatie is weer vereist. Tijdens activiteiten in het water waar geen afstand gehouden kan worden, hoeft dit niet;
 • De routing is (vooralsnog) ongewijzigd t.o.v. de huidige situatie;
 • Kleedkamers, douches en toiletten zijn gewoon geopend;
 • De horeca is geopend, het plaats nemen op een vaste zitplaats is verplicht. Indien de horecaruimte vol is zijn boven op de eerste verdieping nog zitplaatsen beschikbaar;
 • Toeschouwers in de zwemzaal en/of op de tribune zijn niet toegestaan.

De gedetailleerde uitwerking vanuit de landelijke zwembadbranche wordt – in afstemming met het ministerie van VWS - momenteel opgesteld. Indien hier verdere wijzigingen/uitzonderingen uit voortkomen zullen wij deze uiteraard opvolgen en communiceren.

Voor maandag 29 november a.s. geldt dat de zwemlessen die nog bezig zijn of starten na 17.00 uur komen te vervallen.

Zwemles

Er wordt bekeken of we tijdelijk kunnen overgaan naar 30 minutenlessen en/of uitbreiding op zaterdagmiddag. We zullen er in elk geval alles aan doen om zoveel mogelijk zwemleskinderen de lessen te laten volgen.

Vooralsnog laten we de ouders nog steeds zelf de kinderen omkleden bij de zwemlessen. We stellen daarbij alle kleedruimtes beschikbaar, dus zowel de grote kleedhokken als ook de kleine kleedhokjes.

Voor de zwemlessen stappen we wellicht tijdelijk over naar losse baden en/of 3- of 5-lessenkaarten op basis van het 30 min tarief. Hierover maandag meer nieuws!

Overige activiteiten

In het nieuwe landelijke brancheprotocol 8.3 verwachten we meer duidelijkheid te verkrijgen over de impact op de maatregelen per activiteit. Indien noodzakelijk passen we zaken daar uiteraard weer op af.

Het aantal bezoekers per activiteit bedraagt nu 1 per 5m2. Hierdoor is er (nog) geen noodzaak om de reserveringsmodule weer te activeren.

De zwemlessen en overige activiteiten zijn – ook voor onze abonnementhouders – per 1 december a.s. toegankelijk op basis van losse lessen. Hiermee bevriezen wij de abonnementen zelf en betaald u niet als u niet in de gelegenheid bent om overdag te sporten (of uw kind na 17.00 uur zwemles volgt).

Update 26 november 2021

Opnieuw wachten we af welke maatregelen vanavond verder zullen worden aangekondigd in de vervroegde persconferentie.

De ervaring heeft ons geleerd dat het niet direct duidelijk zal zijn wat de exacte impact op de verschillende activiteiten zal zijn voor onze organisatie.

We wachten ook dit keer de (meer) gedetailleerde uitwerking vanuit de landelijke brancheorganisatie af nadat zij afstemming hebben gehad met het ministerie van VWS.

Zodra de impact, al dan niet op onderdelen, helder is zullen we dit direct met de betrokkenen communiceren via onze website en Facebookpagina.

Update 19 november 2021

In de Schelp vinden wij de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en medewerkers belangrijk.

Zwemmen en sport in het algemeen maakt onderdeel uit van een gezonde levensstijl. In een veilige omgeving, daarom volgen wij de wettelijke richtlijnen van de overheid om het aantal coronabesmettingen te beperken.

Wanneer de huidige wettelijke richtlijnen veranderen, dan zullen wij die volgen en hierover via onze website en Facebookpagina informeren.

Wij volgen het officiële protocol Verantwoord Zwemmen (versie 8.1) dat is opgesteld door de Wizz (Vereniging van Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen) namens de gezamenlijke partijen in de zwembadbranche en in overleg met het ministerie van VWS.

Andere initiatieven of onofficiële protocollen, zoals die van de NSWZ, volgen wij NIET.

Q&A

Waarom moet ik een coronatoegangsbewijs laten zien?


De overheid verplicht het tonen van een coronatoegangsbewijs voor binnensportlocaties, inclusief sportkantines, kleedkamers en andere faciliteiten, voor iedereen vanaf 18 jaar.

Waarom moet ik bij jullie wel een coronatoegangsbewijs laten zien en bij een andere sportaccommodatie niet?


Wij volgen de wettelijke richtlijnen van de overheid. Over een andere sportaccommodatie kunnen wij geen uitspraken doen.

Zijn jullie wel of niet een publieke ruimte?

Voor het coronatoegangsbewijs in binnensportlocaties is het niet van belang of het om een publieke (of openbaar toegankelijke) ruimte gaat. De overheid stelt een coronatoegangsbewijs verplicht voor binnensportaccommodaties, inclusief sportkantines, kleedkamers en andere faciliteiten, voor iedereen vanaf 18 jaar.

Waar moet ik mijn kind omkleden als ik geen coronatoegangsbewijs heb?


Ouders die geen coronatoegangsbewijs hebben, kunnen familie of een bekende (met coronatoegangsbewijs) vragen om hun kind te begeleiden. Is dat niet mogelijk, dan kunnen we voor jouw kind de zwemlessen opschorten en reserveren wij een plaats bovenaan de wachtlijst.

Update 13 november 2021

Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 niet goed. Daarom zijn nieuwe maatregelen aangekondigd die vrijwel direct (vanaf vandaag, zaterdag 13 november om 18:00 uur) ingaan. Een aantal maatregelen heeft ook betrekking op (alle!) zwembaden.

De aangekondigde maatregelen komen bovenop de onlangs ingevoerde maatregelen, zoals de toegang middels een Corona toegangsbewijs (CTB).

Hoewel de gedetailleerde uitwerking voor de zwembaden nog niet geheel duidelijk is zijn de volgende maatregelen op hoofdlijnen al wel bekend:

Gedeeltelijke lockdown horeca
De horeca moet vanaf vandaag dagelijks vanaf 20:00 uur tot 6:00 uur dicht. De maatregel geldt in elk geval voor een periode van 3 weken. Tijdens de openingsuren van de horeca is een vaste zitplaats verplicht. Op de eerste etage, boven de receptie, zijn zitplaatsen beschikbaar.

Geen publiek bij sportwedstrijden en trainingen
Bij sportwedstrijden en trainingen is geen publiek meer welkom.

Dit geldt voor alle wedstrijden en trainingen, dus ook voor wedstrijden en competities in de amateursport, zowel binnen als buiten.

De tribune in de Schelp is hierdoor afgesloten voor bezoekers.

Helaas is het voor ouders van diplomazwemmers ook niet toegestaan als toeschouwer aanwezig te zijn.

Er kan, vooralsnog, door bezoekers en toeschouwers wél worden gewacht in de horecaruimte.

Zodra de gedetailleerde uitwerking aanleiding geeft tot wijzigingen en/of aanvullingen van de werkwijze dan zullen wij dit communiceren op onze website en Facebook pagina.

12 november 2021

We volgen de persconferentie vanavond uiteraard goed. Zodra de impact van eventuele verdere maatregelen op onze accommodatie concreet is zullen we dit communiceren naar onze bezoekers. De ervaring leert dat dit niet direct vandaag zal zijn.

5 november 2021

Wij begrijpen dat de nieuwe maatregelen een grote impact hebben op de Nederlandse samenleving en veel vragen en onzekerheden met zich meebrengen.

Het zal duidelijk zijn dat zowel het management als de medewerkers van de Schelp grote moeite hebben met de situatie dat in enkele gevallen zwemleskinderen gedupeerd worden door de nieuwe maatregel. Dit gaat geheel in tegen onze visie. Juist deze heel belangrijke activiteit is in de afgelopen maanden door de overheid meermalen (terecht) als uitzondering beschouwd. Zelfs in periodes dat de zwembaden gesloten waren voor bezoekers gingen de zwemlessen door. Wij hopen dan ook nog steeds dat in de komende dagen alsnog wordt besloten een uitzondering te maken voor deze activiteit!

Tegelijkertijd zijn de feiten op dit moment anders. En is het geen ‘keuze’ die de Schelp kan maken om wel of niet “mee te doen”. Wij zijn verplicht ons aan alle maatregelen te houden. Doen wij dit niet, dan riskeren wij hoge geldboetes of in het ergste geval de sluiting van onze accommodatie. Met als gevolg dat veel meer bezoekers niet meer terecht kunnen.

De maatregelen gelden voor álle zwembaden en zwemscholen. Helaas is gebleken dat op rijksoverheid.nl nog onjuiste informatie gepubliceerd staat. Deze wordt nog aangepast maar komt het begrip voor de zwembaden die al de communicatie gestart zijn uiteraard ook niet ten goede.

Wij vinden het belangrijk dat al onze bezoekers op een prettige en veilige wijze gebruik kunnen blijven maken van onze faciliteiten en zullen er alles aan doen om de invoering en handhaving van de nieuwe maatregelen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast blijven wij zoeken naar oplossingen om deze situatie zo werkbaar mogelijk te maken voor zowel onze bezoekers als onze medewerkers. Met name zullen we proberen een werkwijze te creëren waardoor wél alle kinderen zwemles kunnen blijven volgen. In de tussentijd vragen wij ouders zonder coronatoegangsbewijs hun kind te laten begeleiden door iemand die dit wel heeft en minimaal 16 jaar oud is.

Het begrip, geduld en de medewerking van onze bezoekers is in dit proces van groot belang. Houd hier alsjeblieft rekening mee tijdens het bezoek.

De reacties op social media waren de afgelopen dagen niet mals. De ongenuanceerde verwensingen naar de Schelp en haar medewerkers zijn onterecht. Om deze reden is de mogelijkheid tot reageren onder deze berichten tijdelijk uitgeschakeld.

Wij bieden bezoekers aan een abonnement te bevriezen voor de duur van de maatregel m.b.t. het coronatoegangsbewijs. Voor de zwemlessen geldt in dat geval dat we geen garantie kunnen geven op behoud van de huidige lesdag en -tijd als de zwemles weer hervat wordt.

Verzoeken tot het bevriezen van abonnementen kunnen worden gemaild naar info@deschelpendemelanen.nl

Wij vragen u nogmaals om begrip, geduld en medewerking voor de maatregelen tijdens het bezoek. Voor actuele informatie en eventuele wijzigingen verwijzen wij u naar onze website en Facebook pagina.

Het team van Zwembad de Schelp en de Melanen BV

Update 4 november 2021

Update corona maatregelen zwembaden per zaterdag 6 november

Gisteren vond er een debat in de Tweede Kamer plaats over de voorgenomen maatregelen. Helaas geldt - ondanks tegenstrijdige berichtgeving - ook de verplichting van een coronatoegangsbewijs en een geldig ID-bewijs voor ouders/begeleiders van kinderen die naar zwemles gaan.

De maatregelen zoals deze op dit moment zullen zijn vanaf zaterdag a.s.:

 1. Met ingang van zaterdag 6 november vragen wij iedere bezoeker vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs te tonen bij de receptie. Er geldt géén uitzondering voor de ouders bij de zwemlessen.
 2. Het dragen van een mondkapje is binnen de accommodatie niet verplicht.
 3. Douches en kleedruimtes zijn gewoon geopend.
 4. De horeca is gewoon geopend. Een coronatoegangsbewijs is bij het zittend nuttigen van eten en drinken in onze droge horeca verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar.
 5. Er is een dringend advies om buiten het water 1,5 meter afstand te houden.
 6. Huurders dragen zelf zorg voor de controle op een geldig coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs bij hun bezoekers van 18 jaar en ouder. Wedstrijden zijn toegestaan, evenals publiek (mits coronatoegangsbewijs).

De medewerkers van de Schelp zetten zich continu in om alle maatregelen zo goed als mogelijk te hanteren. Dit lukt alleen met medewerking van onze bezoekers. Wij vragen uw begrip en medewerking.

⚠️De ervaring leert dat uitzonderingen na enkele dagen alsnog vastgesteld kunnen worden. Uiteraard houden wij de actualiteit m.b.t. de maatregelen goed in de gaten. Bij wijzigingen informeren wij iedereen zo spoedig als mogelijk⚠️

Verder nieuws m.b.t. de abonnementen e.d. zullen wij zo spoedig als mogelijk delen via Facebook en website.

Update 20 september 2021

Goed nieuws!

Met ingang van zaterdag 25 september a.s. zullen alle activiteiten in de Schelp weer zonder reservering toegankelijk zijn. Er hoeft dan ook geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden.

Het kan in de eerste periode voor komen dat piekmomenten zorgen voor (te) volle groepen. Als dit structureel het geval is zal per activiteit worden bekeken of het reserveren weer gedeeltelijk ingevoerd zal worden.

De Schelp is zonder QR code toegankelijk voor alle bezoekers die deelnemen aan een zwemactiviteit. Indien in de droge horeca een bestelling wordt gedaan moeten onze medewerkers echter vragen naar de QR code (of papieren afschrift).

Na 25 september kunnen ook de laatste activiteiten weer worden toegevoegd aan het programma; de Aqua Vitaal Soos ochtenden op maandag en woensdag zijn weer als vanouds. Ook de zwemles voor volwassenen en de borstcrawltrainingen worden weer hervat.

De Aqua Kid’s Party (onze spetterende kinderfeestjes) kunnen weer geboekt worden.

Een 2e uur Aqua Drums Vibes is inmiddels al gestart en ook de Aqua Bootcamp wordt met een 2e uur uitgebreid.

Later dit najaar start een geheel nieuwe aquasportactiviteit: AquaLogiX Bells (verdere info volgt!).

Het team van de Schelp kijkt er naar uit iedereen weer op de oude, vertrouwde manier te kunnen ontvangen!

Dank alvast voor de medewerking!

Team de Schelp en de Melanen BV

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en uw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.